ارتباط با ما

اگر یکی از کاربران وب سایت می باشد می توانید از بخش اعلام گزارش / پشتیبانی اقدام نمایید


پشتیبان تلگرام (خرید ارز)
t.me/dgsaraf

پشتیبان سایت
t.me/dgsaraf_support

ایمیل پشتیبانی
[email protected]